RÁDIO PLUS - 105,9 FM

Nové informačné rádio v Nitre sa stalo 1.7. o 17. hodine 2014 realitou. Rádio Plus vzniklo, aby zaplnilo priestor po nitrianskom N-Rádiu, ktoré ukončilo svoje poslanie v roku 2007. Na základe analýz bolo zistené, že popri veľkých rádiách majú význam aj malé, lokálne rádia s programom zameraným na oblasť pokrytia.

Rádio Plus je prvé lokálne rádio pre Nitru
s regionálnym presahom, ktoré sa orientuje na mesto a poskytuje svojim poslucháčom hlavne aktuálne informácie.

RÁDIO PLUS - O NITRE, PRE NITRU


LIVE STREAM RÁDIA

V Rádiu Plus dostávajú priestor najmä lokálne udalosti, informácie z Nitry, aktuálne športové a kultúrne pozvánky. Raz za hodinu vysielame Žurnál Rádia Plus, a každú polhodinu sú navyše pripravené aj stručné správy. Informácie o živote v Nitre sú ťažiskom a najvýznamnejším benefitom Rádia Plus.

Next

Rádio Plus sídli v priestoroch Mediálneho centra Filozofickej fakulty UKF v Nitre a na príprave jeho vysielania sa podieľajú hlavne študenti žurnalistiky, marketingovej komunikácie, ale aj ďalších študijných odborov pod vedením pedagógov i ľudí z praxe. Projekt vznikol za významnej pomoci súkromného sektora a aplikuje systémy, ktoré sú používané vo väčšine mienkotvorných médií, vrátane verejnoprávnych.

Na stiahnutie
- Mapa pokrytia
- Logo Rádia Plus

Next

Partneri

kontakt.PNG, 31kB